Fartygsbefäl kl VIII

Utbildning


Under våren kommer det att genomföras en utbildning för Fartygsbefäl klass VIII i Karlsborg.


Denna utbildning motsvarar till stor del kustskepparintyg när det gäller navigation mm. ,men är påbyggd med ett antal moment som ger behörighet att framföra fartyg i yrkesmässig trafik. 

Behöver ni mer information om kursen fartygsbefäl kl. VIII och vilka behörigheter den ger finns det mycket att hitta på nätet. 

Kursledare och sammanhållande för kursen kommer att vara Göran Sundström (Sumpe).

Informationsmöte kommer att hållas onsdag 17/2 kl. 18:30 i konferanslokal "Kaptenen" soldatängsvägen 12 (F6-området). 

Är du intresserad så anmäl dig på info@erikssonsskeppshandel.se. Anmälan är i detta skedet endast för att försäkra oss om att vi inte blir mer än 8 personer enligt gällande restriktioner.

Kursen genomförs alltså inte i Skeppshandelns regi.